Nadaljevanje 25. redne seje dne 17. 6. 202

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

NADALJEVANJE 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, ki bo v četrtek, 17. junija 2021 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

točka: Obravnava in sprejem stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b

 

SPREJETO

Sklep št.: 35051-2/2015-355
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni