Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Infrastruktura

Infrastruktura je splošno ime za materializirane razmere razvoja, ki združujejo prvine tehničnih sistemov, ki so nujni za napredek gospodarjenja in dinamiko razvoja gospodarstva.


Osnovna sredstva, ki so nujna za opravljanje gospodarske javne službe, imajo naslednje značilnosti:

  • praviloma so povezana na zemljo in so zato nepremična sredstva,
  • so prirejena za opravljanje ene vrste dejavnosti, kar pomeni, da se lahko uporabljajo le pri eni dejavnosti,
  • njihov sestavni del so tudi zemljišča, na katerih so grajena, in zemljišča, ki so namenjena funkcionalni rabi,
  • vključujejo tudi naprave, ki so vgrajene in omogočajo, da sistem deluje,
  • imajo značaj funkcionalne celote, kar pomeni, da k njim sodi tudi ustrezna vgrajena oprema.


Kot dejavnik razvoja ima infrastruktura naslednje značilnosti:

  • zahteva velike naložbe,
  • naložbe se ne morejo hitro amortizirati, saj so zmogljivosti dimenzionirane na dolgoročne potrebe,
  • posredno vpliva na povečanje materialne proizvodnje,
  • zmogljivosti se praviloma povečujejo in rekonstruirajo prej kot so izrabljene,
  • ima dolgo dobo koristnosti, kar zahteva vmesno modernizacijo.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni