Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Kultura

Tako kot v sleherni slovenski občini, imajo tudi prebivalci občine Šempeter–Vrtojba kulturne potrebe. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo nalaga državi in lokalnim skupnostim pripravo in sprejem strateških dokumentov za kulturo. Sprejem nacionalnega programa za kulturo (NPK) je naloga pristojnega ministrstva, sprejem lokalnih (občinskih) programov za kulturo (LPK) pa je naloga občin. Sprejemanje LPK je izredno pomembno dejanje, saj je to hkrati priložnost, da lokalne skupnosti temeljito posebej razpravljajo o kulturi in formalno opredelijo svoj odnos.


Javni interes za kulturo se v Lokalnem programu kulture zagotavlja skozi splošne prioritete kulturne politike ter skozi cilje in ukrepe na področju kulture. Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za:

  • kulturno ustvarjalnost,
  • dostopnost kulturnih dobrin,
  • kulturno raznolikost,
  • uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika,
  • slovensko kulturno identiteto,
  • skupen slovenski kulturni prostor.

 

Kulturna tradicija je izjemnega pomena za identiteto naroda, skozi kulturo pa se je izgrajevala in potrjevala tudi zavest ljudi v naši občini.

 

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, na področju založništva, knjižničarstva, galerije in na drugih področjih.

Kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju človekovih potreb na področju kulture. Javno kulturno dobrino v javnem interesu zagotavlja država ali lokalna skupnost kot javno službo (npr. Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Goriški muzej) ali kot obliko podpore posamičnim kulturnim programom in projektom civilne družbe oz. nevladnih organizacij (kulturna društva in njihova zveza, ipd.). Posebno mesto na področju kulture namreč ima ljubiteljska dejavnost in društva.


Javna infrastruktura na področju kulture so nepremičnine in oprema v javni lasti, namenjena kulturi.


Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splošno človeške vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu. Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti.

 

Kulturna dediščina na območju občine Šempeter - Vrtojba

 

A) Stavbna dediščina:
1. Šempeter pri Gorici:
- Cerkev sv. Petra
- Coroninijeva vila
- Vila Maffei
- vodnjak
2. Vrtojba:
- Cerkev Srca Jezusovega
- Stražarski stolp (danes preurejen v muzej - www.muzej-vrtojba.si)

B) Memorialna dediščina:
1. Šempeter pri Gorici:
- Kip Ivana Roba
- Spomenik Goranski diviziji
- Spomenik padlim borcem Goriške fronte
- Spominska plošča enotam v bojih za Gorico
- Spominska plošča mučenim v goriških zaporih
- Spominska plošča padlim in žrtvam NOB

2. Vrtojba:
- Spomenik NOB
- Spomenik NOB pri cerkvi
- Spomenik NOB v Spodnji Vrtojbi
- Spomenik trem padlim borcem
- Spominska plošča čitalnici
- Spominska plošča organizaciji oblasti med NOB

C) Arheološka dediščina v Vrtojbi:
- Arheološko najdišče Ronki
- Arheološko najdišče sv. Pavel

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni