Priznanja in nagrade

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Kronološki pregled podeljenih nagrad in priznanj Občine Šempeter - Vrtojba od leta 2000


Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba ob občinskem prazniku se na podlagi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2017) podeljujejo nagrade in priznanja občanom, drugim posameznikom, skupinam ali pravnim osebam, združenjem in drugim organizacijam za dosežke na različnih področjih dela oz. delovanja s ciljem boljšega, kvalitetnejšega življenja občank in občanov, za dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine ter širše družbene skupnosti kot tudi za podobo krajev.

Priznanja in nagrade so:
1. Naziv častni občan Občine Šempeter - Vrtojba.
2. Nagrada Občine Šempeter - Vrtojba, Nagrada za mlade, Priznanje Občine Šempeter - Vrtojba.
3. Priznanje župana.

Pri tem se šteje, da zlato, srebrno in bronasto priznanje Občine Šempeter - Vrtojba podeljeno po Odloku o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS št. 60/2010 in 53/2011) ustreza Nagradi Občine Šempeter - Vrtojba po tem odloku, Diploma Občine Šempeter - Vrtojba, podeljena po prejšnjem predpisu, pa Priznanju Občine Šempeter - Vrtojba po tem odloku.Častni občani

                                                                  

Aleš Nemec, Vrtojba    2009


Nagrada Občine Šempeter - Vrtojba


Pavel Černe, Vrtojba
Vojko Orel, Vrtojba
Angel Keber, Vrtojba
Umetniško društvo M&N DC, Vrtojba
Bogdan Potokar, Šempeter pri Gorici
2020
2019
2018
2018
2017


Nagrada za mlade


Rebeka Pregelj, Šempeter pri Gorici
Nik Šuler, Šempeter pri Gorici
Tjaša Rijavec, Šempeter pri Gorici
Veronika Brecelj
, Šempeter pri Gorici
Denis Mrevlje in Rok Gomizelj, Šempeter pri Gorici
2021
2021
2020
2019
2017


Priznanje Občine Šempeter - Vrtojba


ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju – enota Nova Gorica
Vojko Pirih, Vrtojba
Mojca Batič
, Šempeter pri Gorici
Društvo soška fronta 1915-1917
, Šempeter pri Gorici
Obrtna zadruga Voznik, z. o. o., Šempeter pri Gorici
Stanka Ferfolja, Vrtojba
2021

2021
2019
2018
2018
2017


Priznanje župana


   Priznanja

 

Zlato

 

Peter Podgornik, Šempeter pri Gorici
Mirjam Mužina, Šempeter pri Gorici
Športno društvo Mark Šempeter, Šempeter pri Gorici
Branko Čermelj, Šempeter pri Gorici
Zdravko Leban, Vrtojba
Katja Maraž, Vrtojba
dr. Miroslava Cencič, Šempeter pri Gorici
Jožko Martelanc, Šempeter pri Gorici
Župnijski mešani pevski zbor Šempeter, Šempeter pri Gorici
Renato Podberšič, Koper
Mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba, Vrtojba
Moški pevski zbor Šempeter, Šempeter pri Gorici
Frenk Kerčmar, Šempeter pri Gorici
Darjo Fornazarič, Vrtojba
Aleš Nemec, Vrtojba
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000


Srebrno


Jurij Križnič, Vrtojba
Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Vrtojba, Vrtojba
Jasmina Bremec, Vrtojba
Športno kulturno društvo GAS Vrtejba, Vrtojba
Bratje Činej – Tomi, Edi in Teo, Šempeter pri Gorici
Lucija Mlinarič, Šempeter pri Gorici
dr. Jože Andlovic, Šempeter pri Gorici
Marjan Mrhar, Nova Gorica
NTK Iskra Avtoelektrika, Šempeter - Vrtojba, Vrtojba
Anton Vencelj, Nova Gorica
Jožko Martelanec, Šempeter pri Gorici
Vladimir Hmeljak, Šempeter pri Gorici
2016
2015

2013
2012
2011
2008
2006
2005
2004
2003
2001
2000

 

Bronasto 

 

dr. Matjaž Humar, Vrtojba
Zdenko Šibav, Šempeter pri Gorici
Društvo ekstremnih športov
, Šempeter pri Gorici
Primož Gulin, Vrtojba
Društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojba

Balinarska sekcija društva upokojencev Šempeter

Društvo žena Vrtojba, Vrtojba

Anton Špacapan, Bilje

mag. Stanislav Mikuž, Nova Gorica

Simon Kovačič, Šempeter pri Gorici

Pavel Pinni, Vrtojba

Sergij Koglot, Vrtojba

Ivan Lemut, direktor podjetja GATIS-CO
Slavko Čučič
, Vrtojba

PGD Šempeter pri Gorici

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

 

 

Diplome


 • 2016
Enej Leban, Vrtojba
Avtoprevozništvo tuzemski in inozemski promet Boris Zucchiati s. p., Vrtojba
Marija Nemec, Vrtojba
 • 2015
Anton Gleščič, Vrtojba
Mizarstvo Ferfolja Simon s.p., Vrtojba
 • 2014
Obočno združenje veteranov vojne za Slovenijo "Veteran" Nova Gorica - Sekcija Šempeter - Vrtojba, Šempeter pri Gorici
Vodopivec trgovina, trgovina in servisiranje, d. o. o., Šempeter pri Gorici
 • 2013
Društvo soška fronta Nova Gorica, Šempeter pri Gorici
Alenka Pegan, Šempeter pri Gorici
Žlebovi Grič, d. o. o., Šempeter pri Gorici
 • 2012
Leon Vodopivec, Šempeter pri Gorici
 • 2011

Franc Andrenšek, Šempeter pri Gorici

Tina Ukmar, Šempeter pri Gorici

 

 • 2010

Elizabeta Blaško, Šempeter pri Gorici

Matej Hrovatin, Šempeter pri Gorici

 

 • 2009

Turistična agencija Gea, Faganel Majda s.p.

Ivan Jederlinič, Vrtojba    

Dušan Bratina, Šempeter pri Gorici       

Turistično društvo Občine Šempeter - Vrtojba

 

 • 2008

Pavel Černe, Vrtojba        

Podjetje Navimar Navtika d. o. o., Vrtojba    

Podjetje Neptun digital d. o. o., Vrtojba        

   

 • 2007

Marjan Velišček, Šempeter pri Gorici

Silvo Kokot, Šempeter pri Gorici

Severin Nemec, Vrojba            

Anton Kofol, Šempeter pri Gorici       

Almira Mrak, Vrtojba
Mojca Maver Podberšič, Vrtojba
 

 • 2006

Jana Kerševan, Šempeter pri Gorici
Jožko Nemec, Vrtojba               
Društvo diabetikov Nova Gorica, Šempeter pri Gorici
Terpsihora - plesni center Šempeter - Vrtojba, Šempeter pri Gorici
Društvo žena in deklet Šempeter, Šempeter pri Gorici

 • 2005

Mešani pevski zbor Vrtojba, Vrtojba   
Roland Koglot, Šempeter pri Gorici
Danjel Besednjak - Beso, Šempeter pri Gorici
Vojko Reščič, Šempeter pri Gorici
Kolesarski klub Bišport, Nova Gorica       

 • 2004

Jožef Mučič, Šempeter pri Gorici
Savin Hmeljak, Šempeter pri Gorici
Marij Krošel, Vrtojba           
Odbor KO zveze borcev NOV - Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici
Stane Bajuk, Vrtojba                   

 • 2003

Društvo žena in deklet Šempeter, Šempeter pri Gorici
Klub mladih tehnikov Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici
Okrepčevalnica Joco, Vrtojba       
Branko Čermelj, Šempeter pri Gorici
Oskar Kosič, Vrtojba                   
Drago Požar, Vrtojba                   
Ciril Mozetič, Šempeter pri Gorici
Stojan Peršič
, Šempeter pri Gorici

 • 2002

Športno društvo Mark, Šempeter pri Gorici
Društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojba
Angel Keber, Vrtojba       
Hari Arčon, Vrtojba                       
Albin Kogoj, Šempeter pri Gorici

 • 2001

Stane Črvič, Šempeter pri Gorici
MePZ Ciril Silič Vrtojba, Vrtojba       
Društvo žena Vrtojba, Vrtojba           

 • 2000

Jurij Križnič, Vrtojba           

Zdravko Leban, zborovodja Mešanega pevskega zbora Vrtojba in Cerkvenega pevskega zbora iz Vrtojbe  Spominska priznanja


Odbor za ustanovitev Občine Šempeter - Vrtojba

2008

 


Druga priznanja

 

 • 2010

PGD Šempeter pri Gorici (ob 60-letnici delovanja)

 • 2006

Podberšič Boris, Vrtojba       
Bizjak Marjan, Šempeter pri Gorici

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni