Azbest-cementni odpadki

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Azbest-cementni odpadki

Občani si lahko uredite odvoz azbestnih odpadkov na sedežu podjetja Komunala Nova Gorica, d.d. oz. pri vseh drugih izvajalcih, ki imajo predpisana dovoljenja za ravnanje z azbestnimi odpadki.

Teh odpadkov NE zbira Zbrni center v Vrtojbi, niti jih ne smete odlagati na ekološke otoke.

Med izdelke, ki vsebujejo azbest, spadajo salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi …

Navodila za pravilno oddajo azbest-cementnih odpadkov

 • Gradbeni material, ki vsebuje azbest – predvsem salonitno kritino – je treba naložiti na palete do 80 cm in oviti z embalažno folijo.
 • Mesto za prevzem azbestno-cementih odpadkov mora biti dostopno večjim smetarskim vozilom brez višinskih ovir.
 • Če imamo možnost, azbestno-cementne odpadke zmočimo z vodo.
 • Na drugih zbirnih centrih je oddaja tovrstnih odpadkov prepovedana.
 • Z odpadki ravnamo previdno, da se ne drobijo, lomijo, luščijo, prašijo pri pometanju, da preprečimo sproščanje azbestnih vlaken v zrak.
Občani lahko v lastni režiji opravijo le dela manjšega obsega, za katera:
 • ni potrebno delati projektno dokumentacijo,
 • ni potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,
 • ni potrebno sestaviti pisnih navodil,
 • ni potrebno prijaviti inšpektorju pristojnemu za varstvo okolja,
 • ni potrebno pisno pooblastiti nadzornika, ki opravlja gradbeni nadzor v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov,
 • ni potrebno ograditi območje odstranjevanja.
Dela manjšega obsega so dela, ki jih opravita največ dva delavca in obsegajo odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin in cevovodov iz azbest cementa, če dela potekajo na prostem, skupna površina azbest-cementnih plošč pa ne presega 300 m2 oziroma skupna dolžina azbest cementnih cevi ne presega 300 m.

Kar je več, morajo dela opraviti pooblaščene organizacije.


Uporabljamo naslednjo osebno varovalno opremo:


 • varovalna delovna obleka s pokrivalom - za enkratno uporabo (na primer kombinezon tyvec),
 • delovne gumijaste rokavice, gumijasti škornji, ki jih po končani uporabi operemo,
 • obrazna maska s filtrom P3 za varovanje dihal,
 • odpadke previdno polagamo v posebne predpisane vreče ali folije (dvoslojne, s trdnostjo kot so polietilenske vreče, debeline najmanj 0,6 mm).

Te nato neprepustno zapremo ali zalepimo in označimo z napisom »AZBESTNI ODPADEK«.

Ravnanje z azbestnimi odpadki

 

Odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki, odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem:


- obdelani s postopki utrjevanja, uničevanja azbestnih vlaken,
- pakirani v vrečah (prepreči sproščanje v okolje).Trdo vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem že na mestu nastanka pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo – prepreči se sproščanje v okolje med prevozom, pri nakladanju/ razkladanju.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni