Občinski predpisi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Gospodarske javne službe

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 128/2020 z dne 25. 9. 2020


Obvezne gospodarske javne službe, koncesionarji in izvajalci:

 

1. oskrba s pitno vodo

- Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode IN PRILOGA - NPB(1), objava V UL RS 32/2017 in 16/2020
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS 51/2014 z dne 7. 7. 2014 - izvajalec Vodovodi in kanalizacija NG d.d.  

 

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

- Sklep o določitvi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z dne 18. 3. 2021
- Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS št.: 27/2017 z dne 2. 6. 2017
- Odlok o o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba, v UL RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014 
 

3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba UL št. 51, 2. 4. 2021
- Sklep o določitvi cene gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
z dne 25. 2. 2021
- Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba., objava v UL RS št.: 128/20 z dne 25. 9. 2020
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba UL št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
- Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba UL RS št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020

- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o., UL RS št.: 101/2013

4. urejanje in čiščenje javnih površin
- Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba UL RS št.: 20/22 z dne 18. 2. 2022

- Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter –Vrtojba,(UL RS št. 42/2009)

 

5. redno vzdrževanje občinskih javnih cest

Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba 
UL RS št.: 20/22 z dne 18. 2. 2022
izvajalec Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica


8. zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti.

- Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021 UL št. 77, 18. 5. 2021
- Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba

UL št. 74, 21. 5. 2020

- Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba  Objava v UL RS št.: 20/22 z dne 18. 2. 2022
- Grobnine ter enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastruktureUL RS št.: 20/22 z dne 18. 2. 2022


 

Izbirne gospodarske službe, koncesionarji in izvajalci


1. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
-
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS 101/2011

 

2. dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS št. 72/2007

- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS 71/2007 - koncesionar Adriaplin d.o.o.


3. dejavnost distribucije toplote

- Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter-Vrtojba UL RS 42/2009 - izvajalec E3

4. mestni linijski prevoz potnikov

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba - NPB(2)(Uradni list RS št.: 22/2015, 1/2016 in 74/2016 )

5. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,
Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter - Vrtojba UL št. 74, 21. 5. 2020

6. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,

Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter - Vrtojba UL št. 74, 21. 5. 2020


7. oskrba z vodo za namakanje
-

*) Ostalo

 

- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba UL št. 74, 21. 5. 2020

- Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali UL 15/2009Gospodarski subjekti - soustanovitelj Občina Šempeter-Vrtojba)

- Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. z dne 9. 12. 1999, Uradne objave št.20/99, Uradne objave št.1/2000

 

  • Komunala Nova Gorica d.d.

-https://www.komunala-ng.si/odloki-in-pravilniki/

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni