Proračun za leti 2021 in 2022

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 in za leto 2022


11. 5. 2022

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021

  - gradivo a

SPREJETO

Sklep št: 4780-5/2020-14
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022

   - gradivo a
   - gradivo b
   - gradivo c
   - gradivo d
   - gradivo e
   - gradivo f

SPREJETO

Sklep št.: 410-8/2022-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.
- splošni del
- posebni del
- NRP 2022 - 2025
- Obrazložitve

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 3

 

   - gradivo a


SPREJETO

Sklep št.:4780-6/2020-10
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.17. 3. 2022

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 2

- gradivo a

SPREJETO

Sklep št.:4780-6/2020-8
SKLEP 1.Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
2.O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
16. 12. 2021

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021 št. 4

 

- gradivo a

Sklep št. 4780-5/2020-12
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
16. 9. 2021

Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter - Vrtojba 2021

Sklep št.: 410-12/2021-3 Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021.
-
Obrazložitve polletne realizacije
- splošni del polletne realizacije
- posebi del polletne realizacije

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021

Sklep št.: 410-29/2020-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
- Obrazložitev rebalansa
- Rebalans splošni del
- Rebalans posebni del
- NRP 2021-2024
- Kadrovski načrt nov 2021-2022

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 št. 3

Sklep št.: 4780-5/2020-10
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.
2.O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022

Sklep št.: 410-30/2020-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022
- obrazložitev
- sprememba Splošni del
- sprememba Posebni del
- NRP 2022 - 2025
- Kadrovski načrt 2022 - 2023

 

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 1

Sklep št.: 4780-6/2020-6
1.Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022.
6. 5. 2021

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 UL št. 77, 18. 5. 2021

 

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 2020

  - gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 4780-4/2020-4

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021 - št. 2

  - gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 4780-5/2020-7

 18. 3. 2021

Spremembo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 - št. 1

Sklep št: 4780-5/2020-4
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021
.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter–Vrtojba.17. 12. 2020

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

Sklep št.: 410-29/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s sprejetim amandmajem in pripadajočimi prilogami.
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021

Sklep št 4780-5/2020-3
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021


Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022

Sklep št 410-30/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020


Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022

Sklep št.: 4780-6/2020-2
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni