Proračun za leto 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017


21. 9. 2017

Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

Sklep št.: 01101-16/2017-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017, vključno s pripadajočimi prilogami.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017
- Sklep št.: 01101-16/2017-9, objava v Uradnem listu RS št. 55/17 z dne 6. 10. 2017


31. 7. 2017

Polletna realizacija proračuna 2017


- polletna realizacija proračun 2017 splošni del
- polletna realizacija proračun 2017 posebni del
- polletna realizacija proračun 2017 obrazložitve
 


22. 6. 2017

 

Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017


- Sklep št.: 01101-12/2017-8

- Odlok o Rebalansku proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v leti 2017, objava v Uradnem listu RS št. 35/17 z dne 7. 7. 2017
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017

- Sklep št.: 01101-12/2017-10, objava v Uradnem listu RS št. 35/17 z dne 7. 7. 2017
- sprememba sprejeta na seji OS20. 4. 2017

Zaključni račun proračun za leto 2016Sklep št.
:01101-8/2017-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.
Sklep št.:01101-8/2017-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016.


20. 4. 2017

Sklep št.
:01101-8/2017-13
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


16. 2. 2017

Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
UL št. 11, 3. 3. 2017 / Šempeter-Vrtojba


15. 12. 2016

Proračun za leto 2017


Sklep št.: 01101-22/2016-3
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o proračunu
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 št.: 01101-22/2016-4
-
uskladitveni amandma svetniške skupine SD 
št.: 01101-22/2016-14 
-
Splošni del 2017
št.: 01101-22/2016-5
- Posebni del 2017 št.: 01101-22/2016-6
- Načrt razvojnih programov 2017 - 2022 št.: 01101-22/2016-7
- Obrazložitve proračuna
št.: 01101-22/2016-8
- Kadrovski načrt 2017-2018 št.: 01101-22/2016-9
- Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 1
št.: 01101-22/2016-10
- Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 2
št.: 01101-22/2016-11
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

št.:01101-22/2016-12
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni