Proračun za leto 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30


21. 6. 2019

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018


Sklep št. 01101-12/2018-11,12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Proračun – splošni del
- Proračun – posebni del
- Načrt razvojnih programov 2018-2021
- Obrazložitve

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2018

 

Sklep št. 01101-12/2018-13
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

19. 4. 2018

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e

SPREJETO:

Sklep ni bil sprejet.


15. 2. 2018

Odlok o proračunu OŠ-V za leto 2018


Sklep št. 01101-/2018-5
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil drugo obravnavo proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami in sprejetimi amandmaji.
2. Sklep prične veljati takoj.
- splošni del
- posebni del
- NRP 2018-2021
- Obrazložitve
- Kadrovski načrtNačrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018

 

Sklep št. 01101-/2018-7 in slike
1.Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
2.O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


JAVNA RAZPRAVA

o predlog Proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018


Vpogled v predlog Proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami, je možen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba (v glavni pisarni v poslovnem času) in objavljen na občinski spletni strani, www.sempeter-vrtojba.si.

Pripombe na predlog proračuna se odda pisno na vložišču občinske uprave (v poslovnem času) ali pošlje županu na i info@sempeter-vrtojba.si, da bo dostavljeno do vključno 5. 2. 2018.

 

 

ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

 

 

RazglaspdfRAZGLAS: Javna razprava o proracunu za leto 2018

 

Predlog Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami:

- Odlok in predlog sklepa

- Splošni del 2018

- Posebni del 2018

- Načrt razvojnih programov 

- Obrazložitve proračuna

- Kadrovski načrt

- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018


- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f


- gradivo a
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni