Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23. 11. 2005) poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04).

Način uporabe zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS št. 118/27. 12. 2005).

V skladu s 6. členom te Uredbe je potrebno v vlogi navesti naslednje podatke:
- odgovorno osebo organizatorja prireditve,
- kraj prireditve,
- čas poteka prireditve,
- čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
- vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in
- mesto namestitve zvočnih naprav.

6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator prireditve.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe in priloge 2 upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar pa mora organizator dostaviti načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 in dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav.

Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja , če je njihova uporaba skladna z 12, členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti.


Zahtevane priloge:

- poročilo o emisiji hrupa v okolje ali
- načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice in
- dokumentacija o nazivni električni moči zvočnikov in število zvočnikov.

Vloge:


docPrijava uporabe zvočnih naprav

docVloga za dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Uradne ure

Ponedeljek, petek:
8.00 - 12.00
Sreda:
8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek:
8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni