Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča z vlogo pisno ali osebno.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora.
Potrdilu je na zahtevo vlagatelja priložena kopija grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.
Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.


Zahtevane priloge:
Kopija katastrskega načrta parcele (priporočljivo, neobvezno)

Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l.RS, št. 33/07)

Taksa:

Taksa za potrdilo o namenski rabi po tar. št. 37 Zakona o upravnih taksah znaša 22,70 EUR. Če niste taksni zavezanec ali ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona.
Takso lahko plačate gotovinsko na vložišču občine ali pa nakažete na račun št.: 01383-5830309197, sklic 11 75841-7111002, koda namena: GOVT.

Rok za izdajo potrdila o namenski rabi:
Skladno s 179. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Urani list RS, št. 24/06) je rok za izdajo potrdila iz uradne evidence, s tem pa tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča, 15 dni.


Vloga:

docpotrdilo o namesnki rab zemljišča


Uradne ure

Ponedeljek, petek:
8.00 - 12.00
Sreda:
8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek:
8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni