Vloga za oddajo v uporabo dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Vloga za oddajo v uporabo dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba ter sedežnih garnitur


docVLOGA za uporabo prostorov

Cenik


Na podlagi: Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo nepremičnin in premičnin v lasti in upravljanju OŠ-V (veljavno z dnem 7. 6. 2021)
DDV je vključen v ceno.1. Občina Šempeter - Vrtojba oddaja nepremičnine in premičnine v občasno uporabo po urah, pri čemer oddaja po urah ne sme preseči povezanih 23 ur. V primeru, da uporabnik potrebuje dodatne storitve, kot so čiščenje, dežurstvo in upravljanje s tehničnimi sredstvi, jih lahko zagotovi in posebej zaračuna upravljavec oziroma občina.

Občasni uporabnik je dolžan:
• skrbeti za prostor na način, da se ne povzroča škoda,
• pospraviti in počistiti prostor za seboj in ga pustiti v stanju kot ga je prejel.

Občasnemu porabniku, ki ne bo pustil prostora v takem stanju, kot ga je prejel, se bo dodatno zaračunalo čiščenje prostora.

V primeru povzročene škode, občasni uporabnik za škodo odgovarja skladno s predpisi.
2. Višina uporabnine za:

javne zavode, katerih ustanovitelj je Občina Šempeter - Vrtojba, šole in vrtce, ki izvajajo svojo dejavnost v Občini Šempeter - Vrtojba,
nevladne organizacije, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba, za proslave, humanitarne, kulturne in druge prireditve, ki niso komercialnega značaja in
za izvedbo rednih letnih zborov občinskih odborov političnih strank in drugih političnih skupin, ki delujejo na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Coroninijev dvorec v Šempetru

  do 4 ure od 4 do 8 ur nad 8 ur
avla v pritličju 15,00 € 30,00 € 70,00 €
dvorana v I. nadstropju 20,00 € 40,00 € 90,00 €

Kulturna dvorana v Šempetru

  do 4 ure od 4 do 8 ur nad 8 ur
dvorana 30,00 € 40,00 € 90,00 €

Hram v kleti v Zadružnega doma, Vrtojba

do 23 ur: 20,00 €3. Višina uporabnine za:
vse ostale uporabnike, ki niso zajeti v 2. točki in
vsako uporabo komercialnega značaja, ne glede na to kdo je uporabnik

Coroninijev dvorec v Šempetru

  do 4 ure od 4 do 8 ur nad 8 ur
avla v pritličju 70,00 € 130,00 € 170,00 €
dvorana v I. nadstropju 90,00 € 150,00 € 190,00 €

Kulturna dvorana v Šempetru

  do 4 ure od 4 do 8 ur nad 8 ur
dvorana 90,00 € 150,00 € 190,00 €

Hram v kleti v Zadružnega doma, Vrtojba

do 23 ur: 50,00 €
plačilo kavcije

Za primer, da bi bilo potrebno zaračunati dodatno čiščenje prostora ali poravnati povzročeno škodo, mora za uporabo in rezervacijo poleg uporabnine hrama v Zadružnem domu v Vrtojbi uporabnik plačati kavcijo v višini 50 €, ki se občasnemu uporabniku vrne, v primeru, da je prostor zapustil takem v stanju, kot ga je prejel. V nasprotnem primeru se mu iz zneska kavcije zaračuna dodatno čiščenje prostora, zamenjava, oziroma popravilo morebiti uničene opreme ali dela prostora.4. Prostor za druženje (piknik prostora) - potrebna rezervacija in plačilo kavcije 50 €

Športni park v Šempetru pri Gorici

uporabnina: 70,00 €

Športni park ob Gramozni poti v Vrtojbi

uporabnina: 60,00 €

V uporabnino je všteta:
  • uporaba prostora s sanitarijami za prireditev (piknik), ki se zaključi do 23. ure,
  • uporaba opreme in inventarja, ki je na voljo (hladilnik, žar, plinska jeklenka s plinom, mize in klopi).
Za primer, da bi bilo potrebno zaračunati dodatno čiščenje prostora ali poravnati povzročeno škodo, mora za uporabo in rezervacijo poleg uporabnine vsak uporabnik plačati kavcijo v višini 50 €, ki se občasnemu uporabniku vrne, v primeru, da je prostor zapustil takem v stanju, kot ga je prejel. V nasprotnem primeru se mu iz zneska kavcije zaračuna dodatno čiščenje prostora, zamenjava, oziroma popravilo morebiti uničene opreme ali dela prostora.5. Športne površine

Športni park v Šempetru pri Gorici

 

igrišče za mali nogomet na umetni travi 5,00 €/uro
eno odbojkarsko igrišče na mivki 4,00 €/uro
košarkarsko igrišče 4,00 €/uro

Rezervacije so možne vsak dan v letnem času, ko je igrišče usposobljeno za uporabo od 18. do 22. ure. Vplačilo uporabe in rezervacija je potrebno, kadar se igrišča rezervira v naprej, sicer so vsa igrišča na voljo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji brezplačno.6. Drugo

Najem sedežnih garnitur: komplet/dan 3,00 €
Sedežna garnitura vsebuje mizo in dve klopi.

Cena čiščenja prostorov v lasti občine: 30 €

Cena dežurstva uslužbenca za čas uporabe prostorov v lasti občine: 10 €/uro7. Občinska uprava občine Šempeter - Vrtojba vodi evidenco občasne uporabe prostorov, in ostalega. Uporabo lahko uporabniku odobri na osnovi njegove vloge, ki jo mora prejeti pravočasno. V vlogi poleg svojih podatkov, ki služijo za izstavitev računa in vračila kavcije, uporabnik navede, kaj želi vzeti v občasno uporabo in kdaj ter ali bo uporaba komercialnega značaja ali ne.

Pred potrditvijo oddaje v začasno uporabo z rezervacijo (hram, prireditveni prostori ter igrišča) občinska uprava preveri, ali je uporabnik poravnal uporabnino in kavcijo. Vnaprej plačana uporabnina se ne vrača.

Občinska uprava ob potrditvi oddaje v začasno uporabo od občasnega uporabnika pridobi izjavo, da:
• je seznanjen s pogoji uporabe iz tega sklepa,
• je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe oz. hišnim redom, če obstaja,
• je seznanjen s požarnim redom ter svojo odgovornostjo glede varstva pred požarom.* Sklep o določitvi uporabnine za oddajo prostorov Mladinskega centra v Vrtojbi v občasno uporabo: upravljavec je Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba

* Sklep o določitvi uporabnine za oddajo prostorov Športnega centra v občasno uporabo:
upravljavec je Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba

Sprejem vlog in informacije


T: 05 ­335 10 00
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Urnik:
Ponedeljek, torek in četrtek:

8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00Hram v kleti v Zadružnega doma, Vrtojba

GPS: N 45.911898° E 13.635723°
Športni park v Šempetru pri Gorici

GPS: N 45.932842° E 13.641150°Športni park ob Gramozni poti v Vrtojbi

GPS: N 45.909787° E 13.630110°

  
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni