Projekt Salute/Zdravstvo (EZTS GO)

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30





Projekt Salute/Zdravstvo:

Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev

Splošni cilj projekta


Projekt je prvi poskus primerjave, analize in iskanja sinergij med slovenskim in italijanskim sistemom zdravstvenih in socialnih služb. Primeri odličnosti z obeh strani meje bodo združeni v čezmejno mrežo, ki bo omogočila izboljšano ponudbo storitev na območju Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba.

V okviru projekta je že vzpostavljena čezmejna delovna skupina predstavnikov treh občin, ki je zadolžena za vzpostavitev čezmejne mreže socialnovarstvenih programov in storitev. Omenjena delovna skupina je izdelala analizo sistemov socialnovarstvene oskrbe v treh občinah tako z vidika javnih služb, kot zasebnih/nevladnih organizacij. Obenem je bil narejen popis in seznam vseh slovenskih in italijanskih organizacij, ki delujejo na območju EZTS GO. Organiziran je bil čezmejni strokovni posvet in izobraževanja za javne institucije ter nevladne organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe in storitve na omenjenem območju. Poudarek je bil na temeljnih socialnih tematikah, in sicer na starostnikih, invalidnosti, revščini ter mladoletnikih in družini. Podpisan je bil tudi protokol o skupnem delovanju in povezovanju socialnih storitev in ukrepov.

V kratkem bodo v treh občinah vzpostavljene tri informacijske pisarne, ki bodo delovale v smeri:
- čezmejnega sodelovanja,
- zmanjševanja tveganja revščine in povečanja socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva in širitve dostopnosti programov,
- izboljšanja medresorskega sodelovanja in sodelovanja z nevladnimi organizacijami (NVO) v smeri celostne obravnave uporabnikov,
- pridobivanja dobrih praks sobivanja programov na področju socialnega varstva.

S projektom si prizadevamo izboljšati kakovost življenja lokalnih prebivalcev ter obenem povečati privlačnost našega ozemlja z uvedbo inovativnih storitev.

Povzetek projekta


Projekt predvideva vzpostavitev in sodelovanje čezmejnih zdravstvenih skupin za pripravo modelov ter oblikovanje novih storitev na petih področjih:
ENOTNI SISTEM NAROČANJA - Vzpostavitev enotnega čezmejnega sistema naročanja, ki bo olajšal dostop do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje.
DUŠEVNO ZDRAVJE - Obravnava mladih s težavami v duševnem zdravju in delovna ter socialne reintegracija na osnovi najnaprednejših evropskih modelov.
AVTIZEM - Zgodnje odkrivanje in obravnava otrok z motnjo avtističnega spektra
FIZIOLOŠKA NOSEČNOST - Obravnava žensk v fiziološki nosečnosti z uvedbo skupnih inovativnih čezmejnih storitev na osnovi evropskih dobrih praks.
SOCIALNO VKLJUČEVANJE - Skupne socialne storitve v pristojnosti treh občin za prebivalce čezmejnega območja. Na treh novih informacijskih točkah bodo dobili jasne informacije o dostopu in vrstah storitev na čezmejnem območju.

Glavni rezultati


Posamezni rezultati, ki jih v okviru izvedbe projekta nameravamo doseči, so naslednji:
- večja usposobljenost čezmejnih zdravstvenih in socialnih ekip;
- analiza trenutnega stanja, metodologij ter kliničnih, administrativnih in pravnih vidikov na področju zdravstva in socialnih storitev v Sloveniji in Italiji;
- primerjalna analiza zdravstvenih in socialnih sistemov (slovenskega in italijanskega);
- vzpostavljene čezmejnih multidisciplinarnih delovnih skupin in ekip;
- administrativne in tehnične rešitve za čezmejne zdravstvene storitve;
- infrastrukture, namenjene čezmejnim storitvam.

Več o celotnem projektu EZTS GO Salute/Zdravstvo:
https://euro-go.eu/sl/programmi-e-progetti/progetti-iti-salute-zdravstvo/
Program: Program sodelovanja Interreg V – A Italija – Slovenija 2014 – 2020
Prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: SC 4.1.
Prednostna naložba: PN 11CTE


Vrednost projekta: 5.000.000,00 EUR
Vrednost sofinanciranja iz ESRR: 4.250.000,00 EUR (85 % upravičene vrednosti)
Vrednost sofinanciranja iz ESRR za Občino Šempeter - Vrtojba: 37.500,00 EUR

Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2017 – 30. 6. 2022
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni