Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Ureditev Vrtojbenske ceste v Šempetru pri Gorici (Ureditev ceste ter rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije)

Investitor


Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta


Vrtojbenska cesta je potrebna obnove zaradi dotrajanosti vozišča, robnikov pločnikov in neustrezne kanalizacije in vodovoda. Predvidena je ureditev cestne površine, s pločniki in kolesarsko stezo ter rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda. Cesta in infrastruktura je bila delno obnovljena od krožišča do uvoza na parkirišče v lasti podjetja Mahle.

1. faza (od železniškega prehoda do uvoza na parkirišče podjetja Mahle)


V letu 2018 je Občina Šempeter-Vrtojba pristopila k sanaciji dela ceste od parkirišča do železniškega prehoda v dolžini približno 220 m. Rekonstrukcija vodovoda se izvede tako, da ostane stari vodovod med gradnjo v funkciji. Novi vodovod se izvede z LŽ cevmi dimenzije DN200. Na obravnavanem odseku se postavi nove hidrante, da je zagotovljena pokritost vseh objektov s požarno vodo.

Predmet del na kanalizaciji je rekonstrukcija mešane kanalizacije s povečanjem profila iz DN 800 na DN1000. Obravnavani obseg kanala je sestavni del zbirnega kanala »M«, kateri poteka od središča Šempetra, v smeri proti Vrtojbi. Obstoječi kanal je iz azbestcementnih cevi DN800.

Cestna trasa je obdelana tako, da se prilagaja trasi obstoječe ceste. Pločnik in kolesarski pas potekata na obeh straneh vozišča. Na delu ceste poteka kolesarski pas in pločnik v istem nivoju, na drugem delu pa poteka kolesarski pas po vozišču in je od vozišča ločen z robno črto. Odvodnjavanje ceste je urejeno preko obstoječih peskolovov. Zaradi izdelave novih priključkov na kanalizacijo se obstoječe peskolove nadomesti z novimi.

Vzdolž celotne trase se izvede novogradnja javne razsvetljave.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


2. faza (preboj pod železnico)


Ker Vrtojbensko cesto seče železniška proga, je poseg nekoliko bolj zapleten, saj mora tudi med deli železniški promet potekati nemoteno. Za podboj pod železnico, pod katero bo prenovljena kanalizacija speljana, je bil opravljen javni razpis in kot najugodnejši ponudnik za omenjena dela je bil izbran za izvajalca del ADRIAPLAN d.o.o. iz Sežane. Vrednost pogodbenih del, ki bodo izvedene v letu 2019 je 118.193,21 EUR.

V času zapore je ukinjeno postajališče Šempeter pri Gorici - Mahle. Nadomestno postajališče mestnega prometa v obe smeri je Šempeter pošta.

3. faza (od pošte do železnice)


www.eu-skladi.si

Celotna vrednost 1. faze:

481.216,01
z DDV

Vrednost sredstev Kohezijskega sklada:
79.474,61

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni