Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Alterenergy


W: www.alter-energy.eu


Projektni partnerji


Projekt združuje 18 partnerjev iz osmih držav: Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, Črna Gora in Grčija. Vanj so vključene organizacije, inštitucije in agencije, ki imajo strokovna znanja in izkušnje na področju trajnostne rabe energije, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Vodilni partner je Regija Puglia.
Slovenijo zastopa agencija GOLEA - Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo pa sodeluje kot pridruženi partner.


Opis projekta


Alterenergy je strateški projekt Jadranskega programa čezmejnega sodelovanja IPA. S projektnimi aktivnostmi bo projekt prispeval k trajnostni rabi energije v manjših občinah na območju Jadrana, in sicer skozi celostno in trajnostno upravljanje energetskih virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, z namenom povečanja energetske samostojnosti občin.
Na nacionalnem nivoju se izvajajo aktivnosti, ki bodo prispevale k slovenski energetski zakonodaji, izoblikovanju učinkovitih modelov upravljanja z energijo na nivoju občin, spodbujanju investicij v energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije ter širjenju in poglabljanju znanj na tem področju.
Vključitev občin Šempeter-Vrtojba v projekt Alterenergy


GOLEA je, kot slovenski partner projekta, konec februarja 2014, objavila 2. povabilo za predložitev ponudb za sodelovanje primorskih občin v projektu. Na tej podlagi sta bili povabljeni k sodelovanju še dve občini in sicer Šempeter-Vrtojba in Pivka, ki ležita znotraj slovenskega upravičenega območja Jadranskega čezmejnega programa IPA in ki imata manj kot 10.000 prebivalcev, kar je bil osnovni pogoj za vključitev v projekt.

Za izbrani občini Šempeter Vrtojba in Pivka, ki sta se marca 2014 vključili v delovni sklop št. 4, aktivnost 4.4., bosta izvedeni naslednji aktivnosti:
  • podpora pri pripravi dokumentacije in izpeljavi postopkov za pristop h Konvenciji županov,
  • izdelava dokumenta SEAP-a (akcijskega načrta za trajnostno energetiko).


 

V okviru aktivnosti pristopa h Konvenciji Županov je 24. aprila 2014 župan Občine Šempeter Vrtojba, mag. Milan Turk, podpisal pristopni obrazec in tako se je občina pridružila evropskemu gibanju, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih.
13. februarja 2015 so bila Občini Šempeter-Vrtojbo predana v uporabo tri kolesa s pomožnim električnim pogonom in polnilno mesto na parkirišču za Kulturno dvorano v Šempetru pri Gorici, namenjeno različnim električnim vozilom.

Program: IPA Adriatic

Vrednost projekta:
12,5 milo EUR

Trajanje projekta:

september 2011 – junij 2015
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni