avtobusno postajališče

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Izgradnja in ureditev avtobusnega postajališča pri Mladinskem centru v Vrtojbi

Investitor


Občina Šempeter-Vrtojba

Opis projekta


Osnovni namen projekta je ureditev avtobusnega postajališča v Vrtojbi in s tem povečati prometno varnost in zagotoviti pogojem iz Pravilnika o avtobusnih postajališčih. Trenutno avtobusno postajališče na severu Vrtojbe ni ustrezno urejeno v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. Ob obnovi ceste skozi Vrtojbo so se delno obnavljale tudi površine za avtobusna postajališča. Avtobusno postajališče je urejeno brez medsebojnega odmika, avtobusni postajališči sta preozki ter eno nasproti drugemu brez vmesnega otoka. Zaradi preozkih postajališč se dogaja, da vozila prehitijo ustavljen avtobus in pri tem manevru prevozijo sredinsko črto. Zaradi nepreglednega desnega ovinka za avtobusnim postajališče v smeri proti centru Vrtojbe vozila s tem manevrom ogrozijo sebe in nasproti vozeča vozila. Zaradi ozkih čakališč ni možna ureditev nadstrešnic na avtobusnem čakališču. Prometna varnost se bo z ureditvijo avtobusnega postajališča povečala, saj bo izvedena postavitev, ki bo omogočala varnejši režim v prometu.

Omogočeno bo lažje vključevanje avtobusa v promet, potnikom omogoča več prostora za vstop in izstop iz avtobusa. Prav tako bo čakališče ustrezneje urejeno s sedeži, kar bo olajšalo čakanje predvsem starejših in gibalno omejenim ljudem. Postavljena bo nadstrešnica ter urejen prehod med avtobusnima postajama.

Navedena ureditev prispeva k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture in je eden od ukrepov Celostne prometne strategije Občine Šempeter-Vrtojba. S projektom je Občina Šempeter-Vrtojba uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). Ocenjena vrednost projekta je 35.000,00 EUR. Občina Šempeter-Vrtojba je upravičena do 22.950,82 EUR nepovratnih sredstev, od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike. Preostanek v višini 12.049,18 EUR bo pokrila iz lastnih proračunskih sredstev.


Razpisovalec:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Naziv razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

Vrednost projekta:
35.000,00 €

Vrednost subvencije, ki jo bo prejela občina:
22.950,82 €

Soudeležba občine:
12.049,18 €Vir:
  • nepovratna sredstva: Kohezijski sklad 85 %, slovenska udeležba kohezijske politike 15 %
  • lastni viri občine

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni