Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju


http://www.eu-skladi.si
http://www.lasvobjemusonca.si

Partnerji v projektu

  • Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
  • Občina Šempeter – Vrtojba
  • Mestna Občina Nova Gorica
  • Občina Brda
  • VIDEO PRO d.o.o.

Namen projekta


Z izvedbo operacije, ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in enakopravnost, želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti.
Dostopnost se v projektih običajno omenja predvsem v povezavi z mesti in kulturnimi ustanovami, medtem ko je podeželje razmeroma slabo dostopno, kar zelo slabša položaj večini starejših ljudi in ljudi s posebnimi potrebami. Ta operacija je inovativna zato, ker se izjemoma osredotoča na podeželsko prebivalstvo in uveljavlja princip od spodaj navzgor, kar pomeni, da bo lokalno prebivalstvo odločilo, katere prilagoditve so za njih pomembne in dobrodošle, izvajale se bodo aktivnosti, ki so pomembne na podeželju, ne pa za dostopnost na splošno.
Ciljne skupine, ki bodo sodelovale in imele koristi od operacije so: osebe s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno oviranim); starejši; otroci; lokalno prebivalstvo vseh starostnih skupin; podjetja, kmetje, ponudniki turističnih storitev.

Glavne aktivnosti operacije


• Izdelava poročila o ovirah in načrta prilagoditev v sodelovanju z lokalnimi uporabniki,
• izvedba ukrepov za izboljšanje dostopnosti,
• izvedba delavnic in usposabljanj,
• izvedba kratkega izobraževalnega filma,
• promocija in obveščanje.

pdfPlakat Dostopnost dobrin

Brošura
Skupna vrednost celotne operacije:
54.569,08 EUR
Vrednost sofinanciranja ESRR: 40.049,43 EUR

Predviden zaključek projekta: 31. 12. 2020
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni