Kolesarska pot v Bazari

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Kolesarska pot v Bazari

Investitor


Občina Šempeter - Vrtojba


Kratek opis operacije


Odobrena operacija »Kolesarska pot v Bazaro« se nanaša na gradnjo kolesarske infrastrukture, samostojne kolesarske poti od plinske postaje ob cesti v Ošlje (JP 914781) do Bazare (priključek na JP 914792) v zaselku Bazara. Obravnavana kolesarska pot leži v mestu Šempeter pri Gorici, in sicer med zaselkom Ošlje (JP 914781) in zaselkom Kemperšče (JP 914792). Rešuje obstoječo problematiko slabe prometne varnosti, povezuje naselje Bazara s centrom mesta, prispeva k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture ter izboljšuje kakovost življenjskega prostora v urbanem območju. Investicijski projekt je usklajen s CPS neposredno preko ukrepa C2 Gradnja (dopolnitev) manjkajočih kolesarskih povezav in razširitev kolesarskega omrežja. Občina si je v CPS zastavili cilj, da bo postopoma dogradila manjkajoče odseke, ki bodo povezani, neposredni, udobni, varni in privlačni za uporabnike.Dograditev celotne povezave med centrom Šempetra in Volčjo Drago se bo izvajala fazno.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si

 

Razpisovalec:

Ministrstvo za infrastrukturo RS

Višina nepovratnih sredstev:

98.583,21 €

Predvidena celotna vrednost:

499.150,93 €

 

Projekt sofinanciran v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«Zgodovina projekta


2019


Zgrajena in v uporabo dana nova kolesarska povezava med Ošljami in Kemprščem.

2018


Odkup zemljišč na predvideni trasi.
Pridobljena nepovratna sredstva.
Podpisana pogodba za izvedbo del in začetek gradnje.

 

2017


V letu 2017 so s sosednjo občino Renče-Vogrsko potekali dogovori o uskladitvi trase poti in porazdelitvi stroškov nadaljnjega projektiranja in izvedbe. Izvedene so bile geomehanske preiskave ter izdelana projektna dokumentacija. Aktivnosti za nadaljnjo projektiranje se premaknejo v leto 2018.

2016


V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za kolesarsko pot Bazara - Volčja Draga. Vrednost 4.331 EUR.


2015


V letu 2015 se je začelo s projektiranjem kolesarske poti v Bazari.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni