Nadzidava POŠ Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Nadzidava POŠ Vrtojba

Investitor


Občina Šempeter-Vrtojba


Kratek opis del


Izvajalec del Makro 5 Gradnje d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, bo izvedel rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo Podružnične osnovne šole v Vrtojbi na parceli 2788 k.o. Vrtojba.

Vrednost pogodbeno dogovorjenih storitev v obsegu in opisu v pogodbi, ki je bila podpisana 25. februarja 2014 znaša 466.352,54 EUR z vključenim DDV, predviden rok dokončanja del pa je 31. avgust 2014.


Načrtovane pridobitve


pdfNačrti arhitekture POŠ Vrtojba

Na severovzhodnem delu obstoječe šole ob telovadnici se objekt delno nadzida. V pritličju se odprt atrij delno pozida oziroma se prizida stopnišče za dostop v nadzidan del. V pritličju se znotraj širšega dela hodnika uredijo še sanitarije za gibalno ovirane osebe. V nadstropju se uredita dve novi učilnici, knjižnica in sanitarije.

Manjši posegi so na jugovzhodnem delu objekta, kjer se ukinja strojnica in prostor za deponijo. S pridobitvijo tega prostora se v kurlnici uredi delavnica za hišnika ozirma vzdrževalca. Na južni strani se uredi nova zbornica in dva prostora - kabineta za pogovor s starši. V delavnici se doda podest in kovinske stopnice za lažji dostop do pomožnih prostorov za hrambo raznih rekvizitov. Za potrebe učiteljev se uredijo sanitarije z ločenim prostorom za čistila. Objekt šole se priključuje na kotlovnico ob telovanici. Dimnik v strojnici se poruši, ker ne služi svojemu namenu.

Terminsko usklajeno se bo s to naložbo izvajala tudi energetsko učinkovita sanacija POŠ Vrtojba.

Prenovljena, nadzidana in energetsko sanirana Podružnična šola Vrtojba je bila slovesno odprta 1. septembra 2014.


Vrednost naložbe:
554.717,19 EUR

Trajanje projekta:
do 31. 8. 2014

Finančni viri
:
  • lastna sredstva: 100%
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni