Postavitev sončne elektrarne na protihrupni ograji avtoceste pri Bazari

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Postavitev sončne elektrarne na protihrupni ograji hitre ceste pri BazariPostavitev sončne elektrarne na protihrupni ograji hitre ceste A2 odsek Bazara-Vrtojba sodi v prvo aktivnost projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.

Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah je financiran iz sredstev Švicarskega prispevka v okviru Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Delež prispevajo tudi vključene Primorske občine Šempeter-Vrtojba, Pivka, Brda, Cerkno, Tolmin, Piran, Ilirska Bistrica in Mestna občina Koper ter Triglavski narodni park, kot izvajalska agencija pa ga je koordinirala Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA).

Nekaj podatkov o fotovoltaični elektrarni

  • Moč elektrarne: 167 kWp. Sestavljena je iz 644 panelov, dolžina elektrarne je 648 metrov, višina 2,6 metra.
  • Elektrarna bo letno proizvedla 196 MWh električne energije. Finančno to pomeni 39.000 EUR na leto. Doba vračila investicije znaša 2 leti.

Sončna elektrarna na protihrupni ograji je prva take vrste pri nas. Dela je izvedla družba, izbrana na javnem razpisu, Adriaplan d.o.o. iz Sežane.

Odprtje fotovoltaične elektrarne - Milan Turk

Njegova Ekscelenca Robert Reich, veleposlanik Švicarske konfederacije v Sloveniji in župan Milan Turk ob odprtju fotovoltaične elektrarne 28. septembra 2012.

Električna energija bo namenjena za lastno rabo občine, kar pomeni, da občina proizvedene energije ne bo prodajala na trg. Proizvedena energija bo uporabljena za javno razsvetljavo ter objekte v občinski lasti.

Glede na določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca. Občina bo tako s proizvodnjo energije na sončni elektrarni proizvedla 30,83 kWh ure na prebivalca občine, kar pomeni 69 % zahtevane energije. S tem se bo energetska samozadostnost občine precej izboljšala.

Razpisovalec:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Ime razpisanega programa:
Slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji

Vrednost celotnega projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah:
3,4 mio


Vrednost projekta:
551.160,00

Vrednost sredstev, ki jih je prejela občina:

485.686,00

Soudeležba občine:
17 % - 99.478,00


Vir subvencije:
  • Švicarski prispevek: 83% 
  • lastna sredstva: 17% 

Trajanje projekta:

januar 2010 – december 2014

 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni