Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Regijski center za ravnanje z odpadki R-CERO Nova Gorica in odlagališča s čistilno napravo za izcedne vode na lokaciji Stara Gora

Investitorji


12 občin Severno primorske regije


Opis projekta


Z izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica bo goriška statistična regija dobila sodoben, stroškovno učinkovit in okoljsko sprejemljiv način obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Obstoječe odlagališče se bo saniralo, ostali objekti pa bodo zgrajeni tako, da bodo ustrezali strogim okoljskim standardom. Poleg centralne predelave odpadkov bo regijski center omogočal tudi varno in zakonsko ustrezno odlaganje nenevarnih odpadkov, ki jih ni možno več predelati. Ker je gradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki zahteven finančni projekt, bodo občine-sofinancerke kandidirale za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada EU.

V letu 2012 je predvideno pridobivanje projektne dokumentacije, izvedba razpisa in pričetek del 1. faze odlagalnega polja ter čistilne naprave v zadnji četrtini leta.

V letu 2013 je predviden pričetek izgradnje centralnega dela (sortirnica, obdelava kosovnih odpadkov, Mehansko biološka stabilizacija mešanih komunalnih odpadkov in biološka stabilizacija v kompostarni), nadaljevanje v letu 2014 in v letu 2015 dokončanje del in poskusno obratovanje. Pripravljena je projektno-tehnična dokumentacija in razpisne dokumentacija za izvedbo javnih naročil. Investicija bo zaključena v letu 2015.


PREKINITEV PROJEKTA


Svet regije Severne Primorske je 18. marca 2014 sprejel odločitev o prekinitvi projekta RCERO Nova Gorica. K tej odločitvi je v sklepni fazi pripomoglo predvsem dejstvo, da projekta zaradi vloženih pritožb krajanov na drugostopenjski organ odločanja na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja ter na Upravno sodišče v istem postopku ne bi zmogli izpeljati v zahtevanem roku, čeprav so bile vse pritožbe krajanov na prvi in drugi stopnji že zavrnjene. Vseh 13 občin, partneric v projektu, je doslej v projekt vložilo že skupno 1.275.000,00 eur. Z opustitvijo projekta bodo vse občine izgubile še 25 milijonov eur evropskih sredstev.


Celoten projekt


Vrednost celotnega projekta:
47.097.589,00 €
Kohezijska sredstva:
24.702.146,45 €
Sredstva iz državnega proračuna:
4.359.202,32 €
Viri občin:

18.036.240,22 €


Delež Občine


Vrednost občinskega deleža naložbe:
2.845.369,00 €
Kohezijska sredstva:

1.827.591,00
Sredstva iz državnega proračuna:
322.516,00
Občinski proračun:

695.262,00 €
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni