Štandreška 1. faza

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Rekonstrukcija dela občinske ceste LK Standreška cesta s krožiščem (1. faza)

Investitor


Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta


Občina Šempeter-Vrtojba v 1. fazi predvideva izvedbo rekonstrukcije dela Obmejne ceste, zgraditi pločnik in preureditev trikrakega križišča v mini krožno križišče. V prihodnje pa je v sklopu 2. faze predvidena ureditev prehoda za pešce in kolesarje preko državne ceste s predhodno odobritvijo Direkcije RS za infrastrukturo, ki predstavlja 2. fazo izvedbe.

V letu 2017 je bil izdelan izvedbeni načrt in pripravljen razpis.

V prvi fazi je bila v letu 2018 zaključena rekonstrukcija lokalne ceste v skupni dolžini približno 135 m, pločnik ter nova meteorna kanalizacijo, ki znaša dobrih 79 m. Rekonstrukcija ceste je zajela potrebne razširitve in nadgradnjo obstoječega asfalta, na lokaciji krožišča pa odstranitev asfalta, zgornjega in spodnjega ustroja ceste ter izvedbo nove voziščne konstrukcije z asfaltiranim voziščem. V sklopu rekonstrukcije je bila predvidena tudi delna izvedba odvodnjavanja z vozišča in cestne razsvetljave ter po potrebi oziroma želji upravljalcev tudi izvedba novih podzemnih komunalnih vodov.

Prihodnje je v 2. fazi na križišču Standreške ceste in državne ceste predviden izris prehoda za pešce in kolesarje. Obstoječa vertikalna prometna signalizacija na obravnavanem odseku ceste je sicer urejena, dodati pa bo potrebno signalizacijo na uvozih v krožišče in novo izdelanem prehodu za pešce in kolesarje na državni cesti in Obmejni cesti.

Izvedena prometna in komunalna infrastruktura bo namenjena izboljšanju in predvsem varnejšemu dostopu do centra Vrtojbe. Skupaj je ocenjena vrednost naložbe 138.000,00 EUR.
Vrednost naložbe:
138.000,00 €
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni