T.I.P. - Čezmejna integrirana platforma

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

T.I.P. - Čezmejna integrirana platforma

Projektni partnerji


LP - SDAG – Kamionski terminal, carinska izpostava v Gorici – d.d. Gorizia,

1. Občina Gorica,

2. Občina Šempeter-Vrtojba,

3. RRA Severne primorske d.o.o. Nova Gorica,

4. Služba za avtoceste S.p.A. Autovie Venete,

5. DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,

6. Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina,

7. Slovenske železnice d.o.o.,

8. Log System Konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo,

9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS.

 

Kratek opis projekta


Projekt T.I.P. je bil drugi najboljše ocenjen projekt na Prvi prednostni nalogi na kateri je bilo izbranih 102 projektov. Dosegel je 87,5 števila točk.

Projekt na predvideni lokaciji čezmejnega območja Gorice in Občine Šempeter-Vrtojba predvideva:

  • načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi pospeševali koordinacijo delovanja terminalov in intermodalnih vozlišč v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo »Vileš-Gorica-Razdrto«;
  • cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do čezmejnih mestnih središč;
  • okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La med Slovenijo in Italijo;
  • prekvalifikacija in povečanje postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev obstoječih (gostinstvo, carina, varen postanek, vzdrževanje vozil, pranje vozil ipd.) s pomočjo novih tehnologij;
  • okoljska in prostorska združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, urbanističnim načrtovanjem, energetsko učinkovitostjo struktur.

Vodja projekta pri partnerju:
Boštjan Mavrič
T: 05 335 16 23
E: bostjan.mavric @ sempeter-vrtojba.si

Rezultat


Občina Šempeter – Vrtojba je v sklopu projekta T.I.P. izvedla dela za dva sklopa: V okviru sklopa 1 je bil zgrajen prizidek ob vratarnici kamionskega terminala. Investitor, Občina Šempeter-Vrtojba, je s prezidavo povečal kapacitete vratarnice na nekdanjem Mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba. Prostori prvotne vratarnice, z izjemo čajne kuhinje, kjer je povezava z novim objektom, so bili ohranjeni in v manjšem obsegu sanirani. V novo prizidanem objektu pa so umeščeni jedilnica (za cca. 10 oseb) z manjšo čajno kuhinjo, kjer vozniki tovornjakov lahko zaužijejo obrok, pralno-sušilni stroj ter tehnični prostor za pripravo tople vode in ogrevanja objekta. Novi objekt nepravilne oblike je takšen, da bo iz jedilnice omogočen dober pregled na parkirišče za kamione, hkrati pa bo zagotavljal kar najboljše možne pogoje osvetlitve prostora z Z, JZ smeri ter z velikim oknom na zahodni fasadi ponuja lep pogled na zelenje v parku.

V sklopu 2 pa sta bila izvedena parkirni sistema kontrole dostopa/izstopa z ANPR kamerami in videonadzora parkirišča ter sistem za signalizacijo z dvema obvestilnima tablama.


V sklopu projekta T.I.P. je Občina pripravila tudi Programsko idejno zasnovo za ureditev prometnega tovornega terminala na območju nekdanjega MMP Vrtojba. Le-ta bo služila kot strokovna podlaga za nadaljnje projektiranje in umeščanje dejavnosti v prostor v postopku izdelave prostorskih aktov. Z njo želi Občina Šempeter-Vrtojba postaviti prostorske temelje za nadaljnji razvoj omenjenega območja, ki bo potekal v dopolnjevanju funkcije cestnega prometnega križišča ob državni meji z vsebinami, ki bi omogočale širitev dejavnosti na intermodalni pretovor blaga s cestnih vozil na vlak, prepakiranje blaga, obrtne dejavnosti povezane s servisiranjem in vzdrževanjem cestnih vozil ter industrijsko-obrtne dejavnosti povezane s pretovorjenim blagom.
Župan mag. Milan Turk je 10. oktobra 2014 s simboličnim odprtjem prizidka ob vratarnici kamionskega terminala na nekdanjem MMP Vrtojba in uradno predajo obnovljene javne razsvetljave v občini v uporabo, zaključil dva projekta: T.I.P. – Čezmejna integrirana platforma in FutureLights – Javna razsvetljava prihodnosti.

Razpisovalec:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

 
Ime razpisa:

Cilj 3 - Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)


Vrednost projekta:

1.326.990,00 €

Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina:

231.400,00 €

Soudeležba občine:

5% - 11.570,00 €

 
Trajanje projekta:

36 mesecev

 
Vir subvencije:

  • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3: 85%
  • SVLR: 10%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5%

Več o projektu:

pptPredstavitev_T.I.P (.ppt 2.5MB)
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni