Dokončna prednostna lista a za dodelitev neprofitnih stanovanj 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

DOKONČNA PREDNOSTNA LISTA A ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA

Številka: 35222-4/2015-20
Šempeter pri Gorici, 30. marec 2017


Občina Šempeter-Vrtojba objavlja, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08, 87/11, 40/12-ZUJF), 23. in 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) ter na podlagi 7. točke Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani in oglasni deski Občine Šempeter-Vrtojba dne 24. 12. 2015, prednostno listo A za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

DOKONČNA PREDNOSTNA LISTA A ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA


Zap. številka Prosilec/ka Št. točk
1. Abide Rama  530
2. Ernest Brešan  505
3. Anja Zgubin  500
4. Danijel Musa  440
5. Dubravko Ličina  430
6. Nina Poberaj  370
7. Ksenija Blaško Molek  325
8. Dean Leskovec  295
9. Franc Kobal  295
10. Adrijan Šavli  290
11. Beata Nasielska  285
12. Ivan Cotič  250
Razpoložljiva stanovanja bodo upravičencem dodeljena na podlagi površinskega kriterija iz točke 1.3. Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in uvrstitve na dokončni prednostni listi.

Ta dokončna prednostna lista se bo upoštevala tudi za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času njene veljavnosti (do novega Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Šempeter-Vrtojba) izpraznjena ali na novo pridobljena, kar velja tudi za stanovanja za invalide, ker od trenutno razpoložljivih, nobeno ni zgrajeno po standardih za invalide.


Višji svetovalec za gospodarske javne službe
Igor Uršič, univ.dipl.inž.grad.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni