Javna razgrnitev predloga modela vrednotenja nepremičnin za območje Občine Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi predloga modela vrednotenja nepremičnin za območje Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 35002-9/2018-5
Šempeter pri Gorici: 20. september 2019


Na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS št. 77/17 in 33/19) in 30. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) Občina Šempeter-Vrtojba s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga modela vrednotenja nepremičnin za območje Občine Šempeter-Vrtojba


I.
Občina Šempeter-Vrtojba naznanja javno razgrnitev predloga modela vrednotenja nepremičnin za območje Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju gradivo), ki ga je pripravila Geodetska uprava RS.

II.
Gradivo bo javno razgrnjeno v svetniški pisarni v pritličju občinske stavbe, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, od vključno torka, 1. 10. 2019, do vključno srede, 30. 10. 2019. Ogled bo možen v poslovnem času občine: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 16.30 in ob petkih od 8.00 do 14.00.
Gradivo v elektronski obliki bo javno dostopno na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN): https://www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

III.
V ponedeljek, 14. 10. 2019, bo Geodetska uprava RS izvedla javno predstavitev predloga modela vrednotenja nepremičnin. Predstavitev bo v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica od 10. do 13. ure.

IV.
V času od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019 lahko vsi zainteresirani podajo mnenja in pripombe na razgrnjeno gradivo. Pripombe morajo biti ustrezno obrazložene:
- Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni, se na obrazcu JR.MV-1 posredujejo v sprejemno pisarno občine ali po pošti na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali v skenirani obliki na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede »javna razgrnitev predloga vrednotenja nepremičnin«.
- Vse ostale pripombe na modele vrednotenja se na obrazcu JR.MV-2 posredujejo po pošti na naslov Geodetske uprave RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali v skenirani obliki na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.
Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve in na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.
Občina se bo do prispelih pripomb in predlogov na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni opredelila in jih skupaj z opredelitvami posredovala Geodetski upravi RS.
S stališči Geodetske uprave RS do pripomb in predlogov, bo občina javnost seznanila na krajevno običajen način.

VI.
To naznanilo bo objavljeno na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si v rubriki »Razpisi, pozivi, naznanila in razglasi« ter na občinskih krajevnih tablah.ŽUPAN
mag. Milan Turk

Priloga:

 

pdfNaznanilo vrednotenja
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni