Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici (identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih podatkov: 1130)


pdfJavno naznanilo
Številka: 35005-1/2018-19
Šempeter pri Gorici: 18. april 2019


Na podlagi sedmega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS št. 61/2017) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) Občina Šempeter-Vrtojba s tem


JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici (identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih podatkov: 1130)I.
Občina Šempeter-Vrtojba naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici z identifikacijsko številko lokacijske preveritve v zbirki prostorskih podatkov: 1130. Elaborat je izdelala družba KREADOM d.o.o. Nova Gorica pod številko 13/2018-EL z datumom november 2018, druga dopolnitev marec 2019.

II.
Pobuda in elaborat bosta javno razgrnjena v času od vključno 6. do vključno 21. maja 2019 na spletni strani občine v rubriki »Razpisi, pozivi in naznanila« v podrubriki »Javna razgrnitev« ter v analogni obliki v avli občinske stavbe (Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici), kjer bo gradivo dostopno ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 16.30, ob petkih od 8.00 do 14.00.

III.
Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 461/8, 461/10, 461/14, 461/17, 461/19, 461/20, 461/24 vse k.o. 2315 Šempeter. Predmet lokacijske preveritve je individualno dopuščanje odstopanja od veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev.

IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe na razgrnjeno gradivo, ki jih lahko posredujejo v pisni obliki na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede »Lokacijska preveritev št. 1130«.
Pri dajanju pripomb z navedbo imena, priimka in drugih osebnih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v sklopu stališč do pripomb. Osebe, ki ne želijo objave imena, priimka in drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti.
Občina Šempeter-Vrtojba bo pripombe proučila in do njih zavzela stališča, stališča bodo sestavni del gradiva za obravnavo sklepa o lokacijski preveritvi na seji občinskega sveta.

V.
To naznanilo bo objavljeno na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si v rubriki »Razpisi, pozivi in naznanila«, v podrubriki »Naznanila« ter na krajevnih tablah Na Pristavi (pri kontejnerskem mestu), Cesta Goriške fronte 11 in v prostorih občine.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni