Namera o oddaji dela zaklonišča Podmark v brezplačno uporabo

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji dela zaklonišča Podmark v brezplačno uporabo

Številka: 47803-19/2019-1
Šempeter pri Gorici, 26. april 2019


Na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO


del zaklonišča Podmark (na desni strani objekta pri rampi), na naslovu Ulica Franca Baliča 2, Šempeter pri Gorici, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 90/68 k.o. Šempeter, ID znak 2315-63-1, in sicer
  • skladiščni prostor 1 v izmeri 2 x 2 m2, skladiščni prostor 2 v izmeri 3 x 2 m2 in
  • del hodnika ob skladiščnem prostoru 1 in 2 v širini 1 m v dolžini do sanitarije ter souporaba hodnika in sanitarijev;
v brezplačno uporabo, po metodi neposredne pogodbe, za določen čas 5-ih let, za namen skladiščenja.

Skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:
- osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog,
- nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
- socialnemu podjetju ali nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo,
- mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno za izvajanje njihovih nalog.

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja.
Pogodba o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba. Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani, to je do 16. 5. 2019. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, oz. po e-pošti na elektronski naslov: info@sempeter-vrtojba.si.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

Kontaktna osebe za dodatne informacije o predmetu oddaje v brezplačno uporabo je Regina Dragoljević, regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si, tel: 05/ 33 51 626.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni