Namera o oddaji pisarniškega prostora v najem

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji pisarniškega prostora v najem

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI PISARNIŠKEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet oddaje v najem je:
- pisarna št. 3, na levi strani hodnika, v izmeri 22,19 m2,
vse v II. nadstropju objekta Glasbene šole, na naslovu Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici, ID stavba 316 v k.o. 2315 Šempeter, na zemljišču parc. št. 2889/2.

Pisarniški prostor je primeren zgolj za pisarniško dejavnost.

Najemnina znaša na podlagi cenitve zapriseženega cenilca za gradbene zadeve Emila Čadeže z dne april 2014, v višini 6,00 EUR/m2/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Pisarniški prostor se odda za določen čas štirih mesecev oziroma najkasneje do konca avgusta 2014.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem pisarniškega prostora do torka, 13. maja 2014, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:
1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oz. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
2. Program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem pisarniškem prostoru;
3. Višino najemnine za pisarniški prostor, ki jo je ponudnik pripravljen plačati.

Pri odločitvi o oddaji pisarniških prostorov se bo upošteval kriterij: predloženi program dejavnosti o izrabi prostora ter ponudbena višina najemnine.

V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine.

Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del javnega zbiranja ponudb.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.

Številka: 47803-10/2014-1
Šempeter pri Gorici, 28. april 2014

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
Župan
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni