Namera o oddaji poslovnega prostora v I. nadst. na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi v najem

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji poslovnega prostora v I. nadst. na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi v najem

Številka: 47803-33/2016-1
Šempeter pri Gorici, 20. december 2016

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet oddaje v najem je poslovni prostor – v I. nadstropju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-3, poslovni prostor v izmeri 46,42 m2.
Poslovni prostor je primeren za pisarniško dejavnost.

Izklicna mesečna najemnina znaša 260,00 EUR.

Najemnina je izračunana na podlagi cenitve sodnega cenilca 260,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Izbrani najemnik se zaveže plačati varščino v višine ene najemnine, takoj po podpisu pogodbe v notarskem zapisu.

Poslovni prostor se oddaja za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem poslovnega prostora do petka, 6. januarja 2017, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:
1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oz. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
2. Program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem poslovnem prostoru;
3. Višino najemnine za poslovni prostor, ki jo je ponudnik pripravljen plačati;

Pri odločitvi o oddaji poslovnega prostora se bo upošteval kriterij: predloženi program dejavnosti o izrabi prostora ter ponujena višina najemnine.

V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine.

Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del javnega zbiranja ponudb na podlagi objavljene namere.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
Župan
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni