Namera o oddaji poslovnega prostora v najem 4.10.13

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11,42/12 in 24/13) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja


NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet oddaje v najem je:
poslovni prostor na naslovu Ulica 9. septembra 145 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na zemljišču parc. št. 2966, k.o. Vrtojba, v pritličju stavbe z identifikacijsko številko 2316-1152, v skupni izmeri 50 m2, primeren za opravljanje bančne ali podobne dejavnosti. Izklicna mesečna najemnina znaša 190,00 €;

Najemnina je izračunana na podlagi cenitve sodnega cenilca 190,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Poslovni prostor se oddaja za določen čas, do 31.12.2014, z možnostjo podaljšanja.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem poslovnega prostora do sobote, 19. oktobra 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:
1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oz. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
2. Program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem poslovnem prostoru;
3. Višino najemnine za poslovni prostor, ki jo je ponudnik pripravljen plačati.

Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je poleg ponujene najemnine tudi najugodnejša ponudba za opravljanje storitve občinske blagajne.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.


Številka: 47803-24/2013-1
Šempeter pri Gorici, 4. oktober 2013


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni