Namera o oddaji poslovnega prostora v najem - podaljšanje

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem - podaljšanje

Številka: 47803-24/2013-32
Šempeter pri Gorici, 17. december 2018


Na podlagi drugega odstavka 52. člena in 63. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/14-ZUUJFO, 76/15, 11/18 in 79/18) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja


NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM - podaljšanjePredmet najema je:
  • poslovni prostor na naslovu Ulica 9. septembra 145 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2966 k.o. 2316 Vrtojba, v pritličju stavbe, z identifikacijsko številko stavbe 2316-1152, poslovni prostor v skupni izmeri 50 m2; (prostor namenjen za izvajanje bančne dejavnosti ter opravljanje plačilnega prometa brez nadomestila (provizije) za plačilo z UPN za plačila znotraj države, kjer se navedena dejavnost že izvaja z dosedanjim najemnikom).
Poslovni prostor se odda za enako najemnino za določen čas 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po poteku 21 dni od dneva objave na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine in sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil več.

V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v najem se bo določila obveznost najemnika, da krije poleg najemnine tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, mora vinkulirati v korist občine.

Opozorilo: Župan Občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni