Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Številka: 47803-21/2014-1
Šempeter pri Gorici, 11. avgust 2014


Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11,42/12, 24/13, 10/14) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet oddaje v najem je:

  • poslovni prostor – v pritličju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, stoječ na parc. št. 2793/0 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316-2793/0-0, v izmeri 68 m2, primeren za opravljanje trgovske ali podobne dejavnosti (kjer se že izvaja maloprodajna trgovina);
  • izklicna mesečna najemnina znaša 323,00 €.

Najemnina je izračunana na podlagi cenitve zapriseženega cenilca, v višini 323,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Izbrani najemnik se zaveže plačati varščino v višine ene najemnine takoj po podpisu pogodbe.

 

Poslovni prostor se oddaja za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.

 
Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem poslovnega prostora do torka, 26. avgusta 2014, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:

1. program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem poslovnem prostoru;

2. višino najemnine za poslovni prostor, ki jo je ponudnik pripravljen plačati;

3. izjavo, da soglaša s predlogom najemne pogodbe.

 

V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine. Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del ponudbe.

 
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na T: 05 33 51 000 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti regina.dragoljevic @ sempeter-vrtojba.si.

05 33 51 000

 

 

ŽUPAN

mag. Milan Turk


Priloga:
pdfVzorec najemne pogodbe

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni