Namera o oddaji stvarnega premoženja (del zaklonišča v Podmarku) v brezplačno uporabo

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji stvarnega premoženja (del zaklonišča v Podmarku) v brezplačno uporabo

Številka: 47804-9/2017-1
Šempeter pri Gorici, 29. november 2017


Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja


NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABOdel zaklonišča Podmark (na desni strani objekta pri rampi), na naslovu Ulica Franca Baliča 2, Šempeter pri Gorici, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 90/68 k.o. Šempeter, ID znak 2315-63-1, in sicer
- skladiščni prostor 1 v izmeri 2 x 2 m2,
- skladiščni prostor 2 v izmeri 3 x 2 m2 in
- in del hodnika ob skladiščnem prostoru 1 in 2 v širini 1 m v dolžini do sanitarije ter souporaba hodnika in sanitarijev;

v brezplačno uporabo, po metodi neposredne pogodbe, za oddajo 1 leta, za namen skladiščenja.

Skladno s 30 členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15/ZUJFO in 76/15) se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:
- osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javnim podjetjem ali
- nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene ali
- mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja.

Pogodba o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objava te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni