Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo - igrišče za odbojko na mivki in travnato površino v Šempetru

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo - igrišče za odbojko na mivki in travnato površino v Šempetru

Številka: 47803-18/2017-1
Šempeter pri Gorici, 28. marec 2017

Občina Šempeter5-Vrtojba na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO


Predmet oddaje v brezplačno uporabo je
• igrišče za odbojko na mivki, v približni izmeri 700 m2, ki se nahaja na delu zemljišča s parc. št. 2756/4 in 2758, obe k.o. 2315 Šempeter
in
• večnamensko travnato igrišče, v približni izmeri 2.000 m2, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 2795 in delu zemljišča s parc. št. 2765/2, 3423/2, 2758 in 2756/4 vse k.o. 2315 Šempeter.

Obe igrišči se oddajata v brezplačno uporabo za obdobje (1) enega leta.

Utemeljitev oddaje v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:
Na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je stvarno premoženje občine mogoče oddati v brezplačno uporabo le osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog in nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za katere so ustanovljene.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

Župan občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-sklenitve pogodbe postopek oddaje v brezplačno uporabo brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni