Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo: nogometno igrišče z umetno travo

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo: nogometno igrišče z umetno travo

Številka: 47803-11/2015-1
Šempeter pri Gorici, 27. oktober 2015

Občina Šempeter5-Vrtojba na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1 in 14/15 – ZUUJFO) ter 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Predmet oddaje v brezplačno uporabo je nogometno igrišče z umetno travo, v izmeri 1.135 m2, ki se nahaja na delu zemljišča s parc. št. 2658, 2657, 2656, 2756/1, vse k.o. 2315 – Šempeter.
Nogometno igrišče se odda v brezplačno uporabo za obdobje (1) enega leta.

Utemeljitev oddaje v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:
Na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je stvarno premoženje občine mogoče oddati v brezplačno uporabo le osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog in nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za katere so ustanovljene.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.
Župan občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-sklenitve pogodbe postopek oddaje v brezplačno uporabo brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni