Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - ID znak del stavbe 2315-707-1

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - ID znak del stavbe 2315-707-1

Številka: 47803-2 /2019-1
Šempeter pri Gorici, 6. marec 2019


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM.


Občina Šempeter-Vrtojba objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino:
poslovni prostor na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 5 v Šempetru pri Gorici, v izmeri 63,91 m2, pritličje, ID znak del stavbe 2315-707-1.

Poslovni prostor je namenjen za opravljanje poslovne dejavnosti.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 555,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Poslovni prostor se odda za določen čas 5 let.
V primeru, da bi Občina Šempeter-Vrtojba potrebovala predmetni poslovni prostor pred potekom časa najema za lastne potrebe, se najemna pogodba prekine in velja odpovedni rok 6 mesecev.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna najemna pogodba v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18).

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba. Upoštevane bodo vloge (na predpisanem obrazcu), ki bodo prispele na vložišče Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, najkasneje do 26.03.2019 do 10.00 ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto.

Pred sklenitvijo neposredne pogodbe se izvede postopek pogajanj o najemnini z vsemi zainteresiranimi ponudniki, v primeru, da je za poslovni prostor več interesentov.

V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v najem se bo določila obveznost najemnika, da krije poleg najemnine tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, mora vinkulirati v korist občine.

Opozorilo: Župan Občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni