Namera o oddaji stvarnega premoženja v Vrtojbi v brezplačno uporabo

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji poslovnega prostora v I. nadstropju objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-3 v brezplačno uporabo

Številka: 47803-1/2017-1
Šempeter pri Gorici, 11. januar 2017


Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO


- poslovni prostor – v I. nadstropju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-3, poslovni prostor v izmeri 46,42 m2;

v brezplačno uporabo, po metodi neposredne pogodbe, za dobo 5 let, za namene delovanja društev v Občini Šempeter-Vrtojba.

Skladno s 30 členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76-15) se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:
  • osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javnim podjetjem ali
  • nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,
  • socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena ali
  • mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja.

Pogodba o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objava te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni