Namera o oddaji v najem poslovnega prostora na naslovu Cesta goriške fronte 2

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji v najem poslovnega prostora na naslovu Cesta goriške fronte 2

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11,42/12 in 24/13) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

 

Predmet oddaje v najem je:

poslovni prostor na naslovu Cesta goriške fronte 2, Šempeter pri Gorici, z ID oznako stavbe 2315-2462, parc. št. 3079/2 k.o. Šempeter, v skupni izmeri 102 m2, od tega 54 m2 v pritličju ter 48 m2 v nadstropju, primeren za opravljanje trgovske, obrtne ali podobne dejavnosti. Izklicna mesečna najemnina znaša 450,00 €;


Najemnina je izračunana na podlagi cenitve zapriseženega cenilca za gradbene zadeve Emila Čadeža z dne april 2013, v višini 450,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Izbrani najemnik se zaveže plačati varščino v višine ene najemnine takoj po podpisu pogodbe.


Poslovni prostor se oddaja za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.


Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem pisarniškega prostora do četrtka, 18. aprila 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:

1. Program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem poslovnem prostoru;

2. Višino najemnine za poslovni prostor, ki jo je ponudnik pripravljen plačati;

3. Izjavo, da soglaša s predlogom najemne pogodbe.


V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine.


Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del ponudbe.


Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.


Številka: 47803-10/2013-1

Šempeter pri Gorici, 4. april 2013

 

ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni