Namera o oddaji zemljišča parc. št. 43/2 k.o. Vrtojba v podnajem

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji zemljišča parc. št. 43/2 k.o. Vrtojba v podnajem

Številka: 47803-32/2013-4

Šempeter pri Gorici, 11. april 2014

 


Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI ZEMLJIŠČA V PODNAJEM

za sklenitev neposredne pogodbe, za zemljišče:


PARCELNA
ŠTEVILKA
KATASTRSKA
OBČINA
KULTURA,
RAZRED
POVRŠINA
m2
LETNA
NAJEMNINA
parc. št. 43/2 Vrtojba parkirišče

in

zelenica
v izmeri 15.492 m2
in
v izmeri 1.071 m2
5.700,00 EUR

(brez DDV)


Namera o oddaji zemljišča v podnajem se daje za izvajanje programa in prireditev za namen kvalitetnega in organiziranega preživljanja prostega časa občanov občine Šempeter-Vrtojba, za skupaj 73 dni po terminskem planu, ki je na vpogled na sedežu občine.


Zainteresirani lahko oddajo ponudbo za sprejem zemljišča v podnajem do 26. aprila 2014, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:

ima ponudnika, davčno in matično številko, naslov in namero o izrabi parcele.


Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.

 


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

Župan

mag. Milan Turk

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni