Namera o oddaji zemljišča v najem 104/1

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji zemljišča v najem

Številka: 47803-9/2013-1

Šempeter pri Gorici, 29. marec 2013

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12), ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v najem in zakup, ki je začel veljati 1. 4. 2011, Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja namero o oddaji zemljišča v najem za sklenitev neposredne pogodbe, za naslednje zemljišče:

 

PARCELNA ŠTEVILKA

KATASTRSKA  OBČINA

KULTURA, RAZRED

POVRŠINA  m2

LETNA NAJEMNINA

del parc. št. 104/1

Šempeter

gozd

v približni izmeri 400

   12,00 

 

Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče in je primerno za kmetijsko pridelavo. Letna najemnina znaša 0,03 EUR/m2.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem zemljišča najkasneje do ponedeljka, 12. aprila 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici.

Ponudba mora vsebovati ime ponudnika, naslov, telefon, navedbo parcele in namero o izrabi parcele. Možen je najem parcele v celoti ali v delni izmeri.

(Prednost imajo uporabniki, ki živijo neposredno ob zemljišču, ki je predmet najema). Najemniku na najetem zemljišču ne bo dovoljeno postavljati nobenih objektov ali pa s kakršnimkoli drugačnim načinom delovanja spreminjati njegovo namembnost.

V primeru več interesentov, bo upravljavec s ponudniki opravil pogajanja o ceni.

Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del najemne pogodbe.


Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 626 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic @ sempeter-vrtojba.si.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni