Namera o oddaji zemljišča v najem parc. št. 2882 k.o. Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji zemljišča v najem parc. št. 2882 k.o. Šempeter

Številka: 47803-11/2013-1
Šempeter pri Gorici, 5. april 2013

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12), ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v najem in zakup, ki je začel veljati 1. 4. 2011, Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI ZEMLJIŠČA V NAJEM


za sklenitev neposredne pogodbe, za naslednje zemljišče:

PARCELNA ŠTEVILKA: 2882
KATASTRSKA OBČINA: Šempeter
KULTURA, RAZRED: dvorišče
POVRŠINA m2 : 172
LETNA NAJEMNINA: 5,16 €

Zemljišče so po namenski rabi opredeljeno kot stavbna zemljišča in je primerno za kmetijsko pridelavo. Letna najemnina znaša 0,03 EUR/m2.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem zemljišča najkasneje do petka, 19. aprila 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati: ima ponudnika, naslov, telefon, navedbo parcele in namero o izrabi parcele. Možen je najem parcele v celoti ali v delni izmeri.
Najemniku na najetem zemljišču ne bo dovoljeno postavljati nobenih objektov ali pa s kakršnimkoli drugačnim načinom delovanja spreminjati njegovo namembnost.
V primeru več interesentov, bo upravljavec s ponudniki opravil pogajanja o ceni.
Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del najemne pogodbe.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 626 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic @ sempeter-vrtojba.si.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni