Namera o oddaji zemljišča v najem PREKOM

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji zemljišča v najem

Številka: 47803-8/2013-1
Šempeter pri Gorici, 22. marec 2013Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12), ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v najem in zakup, ki je začel veljati 1. 4. 2011, Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI ZEMLJIŠČA V NAJEM


za sklenitev neposredne pogodbe, za naslednja zemljišča:

 

PARCELNA ŠTEVILKA

KATASTRSKA  OBČINA

KULTURA, RAZRED

POVRŠINA  m2

LETNA NAJEMNINA

2828

Šempeter

dvorišče

172

   5,16 

2746/2

Šempeter

travnik 1

  29

   0,87 

2746/1

Šempeter

travnik 1

159

   4,77 

2745/5

Šempeter

njiva 1

386

 11,58 

 

Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča in so primerna za kmetijsko pridelavo. Letna najemnina znaša 0,03 EUR/m2.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem zemljišča najkasneje do ponedeljka, 8. aprila 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:

ima ponudnika, naslov, telefon, navedbo parcele in namero o izrabi parcele. Možen je najem parcele v celoti ali v delni izmeri.

(Prednost imajo uporabniki, ki živijo neposredno ob zemljišču, ki je predmet najema). Najemniku na najetem zemljišču ne bo dovoljeno postavljati nobenih objektov ali pa s kakršnimkoli drugačnim načinom delovanja spreminjati njegovo namembnost.

V primeru več interesentov, bo upravljavec s ponudniki opravil pogajanja o ceni.

Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del najemne pogodbe.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 626 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic @ sempeter-vrtojba.si.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni