Namera o oddaji zemljišča v podnajem parc. št. 43/2 k.o. Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o oddaji zemljišča v podnajem parc. št. 43/2 k.o. Vrtojba

Številka: 47803-6/2012-5
Šempeter pri Gorici, 8. april 2013

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI ZEMLJIŠČA V PODNAJEM


za sklenitev neposredne pogodbe, za zemljišče:

 

PARCELNA ŠTEVILKA

KATASTRSKA  OBČINA

KULTURA, RAZRED

POVRŠINA  m2

LETNA NAJEMNINA

parc. št. 43/2

Vrtojba

parkirišče

 in

zelenica

v izmeri 15.492 m2 in

v izmeri 1.071 m2

5.200,00  EUR

(brez DDV)

 


Namera o oddaji zemljišča v podnajem se daje za izvajanje programa in prireditev za namen kvalitetnega in organiziranega preživljanja prostega časa občanov občine Šempeter-Vrtojba, za skupaj 66 dni po terminskem planu, ki je na vpogled na sedežu občine.

Zainteresirani lahko oddajo ponudbo za sprejem zemljišča v podnajem do 23. aprila 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati: ime ponudnika, davčno in matično številko, naslov in namero o izrabi parcele.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.:  05 33 51 626  ali  031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic @ sempeter-vrtojba.si.


Župan
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni