Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nogometnega igrišča v brezplačno uporabo

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nogometnega igrišča v brezplačno uporabo

Številka: 47803-17/2019-1
Šempeter pri Gorici, 25. april 2019


Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na podlagi 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V BREZPLAČNO UPORABO


Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, za določen čas petih (5) let.

Predmet oddaje v brezplačno uporabo je
nogometno igrišče z umetno travo, približni v izmeri 1.135 m2, ki se nahaja na delu zemljišč s parc. št. 2656, 2658, 2657/1 in 2756/4, vse k.o. 2315 Šempeter.

Interesenti morajo biti oseba javnega prava ali nevladne organizacije, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je bil podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva, oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18).

Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba o oddaji zemljišča v brezplačno uporabo bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba. Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani, to je do 15. 5. 2019. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, oz. po e-pošti na elektronski naslov: info@sempeter-vrtojba.si.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

Kontaktna osebe za dodatne informacije o predmetu oddaje v brezplačno uporabo je Regina Dragoljević, regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si, tel: 05 33 51 626.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni