Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup in prodajo zemljišč k.o. Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup in prodajo zemljišč k.o. Vrtojba

Številka: 47805-30/2016-38
Šempeter pri Gorici, 5. november 2018


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15- ZUUJFO, 76/15 in 11/18 ) in v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 11/18-ZSPDSLS-1), Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, objavlja namero o sklenitvi pogodbe za nakup
zemljišča s parc. št. 3448/22 k. o. 2316 Vrtojba
ter prodajo
zemljišča s parc. št. 3444/15, 3442/20, 3448/10, 3421/8 in 3443/6 vse k.o. 2316 Vrtojba.

Za zgoraj navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna in kupna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namera na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni