Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem3

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem

Številka: 4782-25/2021-1
Šempeter pri Gorici, 29. november 2021


Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na podlagi 52., 62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. ter 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM


- za zemljišče s parc. št. 1386/1, v izmeri 878 m2, k. o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 1386/2, v izmeri 46 m2, k. o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 3589/13, v izmeri 18 m2, k. o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišča s parc. št. 1363/3, v izmeri 10 m2, k. o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 1362/5, v izmeri 115 m2, k. o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 1362/4, v izmeri 10 m2, k. o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 1363/2, v izmeri 167 m2, k. o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 3591/2, v izmeri 8 m2, k. o. 2316 Vrtojba,
- za zemljišče s parc. št. 3591/1, v izmeri 335 m2, k. o. 2316 Vrtojba in
- za zemljišče s parc. št. 3586/1, v izmeri 209 m2, k. o. 2316 Vrtojba.


Za oddajo v najem zgoraj navedenih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba za nedoločen čas z odpovednim rokom največ 6 mesecev.
Nepremičnina se odda v najem po sistemu »videno – najeto« in v paketu.

Višina najemnine je določena v skladu s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (Ur. l. RS, št. 53/2008) in znaša 53,88 €/leto.
Interesenti morajo pisno ponudbo po priloženem obrazcu – priloga št. 1, oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 20. 12. 2021, na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, v poslovnem času občine.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja ter bo najemna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo letno najemnino. Ponujena višina najemnine iz pogajanj je zavezujoča.

Rok za plačilo letne najemnine je 15. dni po izstavitvi računa. Plačilo najemnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Neplačevanje najemnine je razlog za odpoved najemne pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Regina Dragoljević (e-naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si ali tel: 05 33 51 626 ali 05 33 51 000).

Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji predmetne nepremičnine v najem z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni