Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo in nakup zemljišč k.o. Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo in nakup zemljišč k.o. Šempeter

Številka: 47801-35/2017-8
Šempeter pri Gorici, 22. junij 2018


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15- ZUUJFO, 76/15 in 11/18 ) in v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 11/18-ZSPDSLS-1), Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, objavlja namero o sklenitvi pogodbe za prodajo
  • zemljišča s parc. št. 114/57 in 90/44 obe k. o. 2315 Šempeter in
  • zemljišča s parc. št. 114/58 in 90/74 obe k.o. 2315 Šempeter
ter
  • nakup zemljišča s parc. št. 90/73 k.o. 2315 Šempeter.
Za zgoraj navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.
Prodajne in kupna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namera na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni