Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

Številka: 4781-5/2020-1
Šempeter pri Gorici, 17. februar 2020


Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

ZA PRODAJO PREMIČNIN


1. Naziv in sedež upravljavca
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 1358227, ID za DDV SI 44857390.

2. Opis predmeta neposredne pogodbe
Predmet prodaje so premičnine – rabljene svetilke. Premičnine se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«.

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Zainteresirane stranke lahko podajo vlogo – izjavo o interesu do vključno 09. 03. 2020.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba ali izjava o interesu
Interes izkažejo stranke na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, osebno na sedež Občine Šempeter - Vrtojba ali na el. naslov: info@sempeter-vrtojba.si.

5. Pogajanja oz. način dodelitve predmeta prodaje
Izhodiščna prodajna cena za nakup posamične svetilke znaša 3,00 EUR (DDV je vključen v ceno).
V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Vse stroške vezane na realizacijo pravnega posla, plača kupec.

6. Način in rok plačila kupnine
Kupec bo kupnino plačal prodajalki na TRR račun SI 56 0138 301 000 14 409, v roku 8 dni od izstavitve računa.

7. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacija, ki je pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in o možnosti ogleda ter kontaktne osebe.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko interesenti dobijo sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, na e-naslovu regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si ali na telefon 05 33 51 000 ali 05 33 51 626 (Regina Dragoljević), v času uradnih ur.
Upravljavec lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni