Namera o ustanovitvi služnosti - Adriaplin 2

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti - Adriaplin 2

Številka: 47808-8/2017-3
Šempeter pri Gorici, 1. junij 2017


V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


na parceli 54/4 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak: parcela 2316 54/4 in parceli št. 32, ID znak 2316 32 ter parc. št. 3440/8 k.o. 2315 Šempeter, ID znak 2315 3440/8 k.o. Šempeter ustanovi in vknjiži služnostna pravica gradnje, vzdrževanja, upravljanja, popravila, rekonstrukcije in nadzora distribucijskega omrežja zemeljskega plina, v korist in na ime služnostnega upravičenca ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, matična številka: 5865379000, davčna številka SI55956149 za čas obratovanja plinovodne infrastrukture.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni