Namera o ustanovitvi služnosti - DARS

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti - DARS

Številka: 47808-30/2016-7
Šempeter pri Gorici, 24. januar 2017


V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTISlužnostni zavezanec OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, izrecno in nepogojno dovoljuje vknjižbo naslednje služnostne pravice:
  • da v skladu s pogodbo v zemljiško knjigo vknjiži neodplačna služnostna pravica gradnja NN priključka, ki zajema neoviran dostop do zemljišča, pripravljalna dela in izgradnjo, za čas trajanja izgradnje NN priključka, v obsegu, ki je potreben za izvrševanje služnostne pravice in
  • da se v skladu s to pogodbo za čas obratovanja priključka v zemljiško knjigo vknjiži neodplačna služnostna pravica neovirane uporabe in dostopa z vozili na zemljiščih iz prejšnjega odstavka, izvajanje nadzora, rekonstrukcije in opravljanje del, povezanih oziroma potrebnih za vzdrževanje priključka
vse na nepremičninah

šifra k.o. k.o. št. parcele ID znak nepremičnine dolžina voda v m
el. omara priključno mesto
2315 ŠEMPETER 9102 9102 2315-9102/0-0 6 / /
2315 ŠEMPETER 9106 9106 2315-9106/0-0 4 da da
2316 VRTOJBA 160/3 160/3 2316-160/3-0 17 / /


in vse v korist služnostnega upravičenca DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje, matična številka 5814251, ID za DDV SI92473717 oziroma njegovih pogodbenih izvajalcev ter skladno z grafiko, ki je priloga te pogodbe.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni